Je grenzen kennen en aangeven

  • relaties zonder spanningen
  • anderen accepteren zoals ze zijn
  • altijd het goede in anderen zien

In het eerste contact wordt overlegd of uw hulpvraag en mijn aanbod op elkaar aansluiten. Als uw hulpvraag binnen mijn mogelijkheden ligt volgt direct een intake en kan de behandeling direct beginnen. Mocht dit niet het geval zijn en ik verwijs u door, dan is de kennismaking geheel gratis.

Intake.

Om het beeld zo compleet mogelijk te maken vraag ik u om mee te brengen: 

* een recente pasfoto of een foto waar u en/of uw kind alléén op staat

* uw reguliere medicijnen en/of uw complementaire middelen

* eventuele gegevens die volgens u belangrijk zijn voor de behandeling

De intake is bedoeld om uw hulpvraag in kaart te brengen, daarom ga ik met u een open gesprek aan. Is de intake voor een kind dan is dit gesprek, indien mogelijk, samen met uw kind. We bespreken de ontwikkeling en vooral de mogelijkheden van u of uw kind. Daar ligt immers de kracht.

De behandelmethode leg ik stap voor stap uit zoals de spiertesten, het testen met een biosensor en de mogelijke therapievormen. Tijdens de eerste kennismaking bespreken we waar verbetering gewenst is. We kijken welke gevoelens en bijbehorende emotionele blokkade(s) we tegenkomen.

Je krijgt inzicht waarom je doet zoals je doet en voelt wat je voelt. Je kunt er voor kiezen deze blokkade(s) op te ruimen om je balans te herstellen. Veel mensen ervaren deze NEI-sessies als een prettige therapievorm vooral omdat deze therapie geïntegreerd wordt met andere mogelijkheden door te werken met klank, geur, kleur, symbolen of remedies. Iedere sessie blijft een nieuwe uitdaging!